Życie prywatne

Każdy termin rozpoczynający się z dużej litery, a nie zdefiniowany w niniejszej polityce prywatności, ma znaczenie zdefiniowane w Regulaminie. Użytkownik zostaje poinformowany, że Dane Osobowe zebrane podczas rejestracji w Witrynie mogą być przedmiotem zautomatyzowanego procesu, za który odpowiedzialny jest GRAMTAX, który będzie działał jako Administrator Danych. Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, GRAMTAX zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zapewnienia ich ochrony. Twoje dane osobowe są bezpieczne i dostępne tylko dla naszych pracowników lub usługodawców, którzy ich potrzebują i którzy są zobowiązani do zachowania ich poufności. Użytkownik jest informowany, że warunkiem jego rejestracji w Serwisie jest podanie swojego imienia, imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Może jednak odmówić podania nazwy swojej firmy oraz adresu bez uniemożliwienia mu dostępu do usług świadczonych przez Serwis.

GRAMATYKA wykorzystuje Dane Osobowe w następujących celach, przy czym zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie opierają się na podstawie prawnej.

 

RodzajCel, powódPodstawa prawna
Świadcz nasze usługiUmożliwić dostęp do niektórych naszych Usług i opisać nasze usługi obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym oraz innym stronom trzecim Założyć konta w celu korzystania z Usług Umożliwić dostęp do naszych obiektów Świadczyć nasze Usługi sobie lub stronom trzecim Komunikowanie się z Tobą w związku z Usługa lub odpowiedź na żądanie Udostępnianie naszym usługodawcom, którzy wykonują określone funkcje biznesowe lub usługi w naszym imieniu i z którymi jesteśmy związani zobowiązaniami umownymi zgodnie z niniejszą polityką prywatnościTe zabiegi są niezbędne do wykonania umowy między Tobą a GRAMTAX lub umowy między Tobą a stroną trzecią mającą umowę z GRAMTAX. Te zabiegi mogą być również konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez GRAMTAX w celu świadczenia Usługi.
Popraw nasze usługiZarządzaj, chroń, ulepszaj i optymalizuj korzystanie z witryny w oparciu o pomiary oglądalności Oceń i ulepsz usługę Przeprowadź globalną analizę i opracuj analizę biznesową, która pomoże nam ulepszyć, obsługiwać, chronić, podejmować decyzje w sprawach dotyczących informacji i raportować na temat wykonanie naszych usługPrzetwarzanie to jest konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez GRAMTAX. GRAMTAX uważa, że ma uzasadniony interes w ulepszaniu swoich usług w celu zachowania swojej działalności biznesowej i rozwoju działalności. Gdy prawo wymaga od nas uzyskania Twojej zgody przed wysłaniem Ci tych informacji lub zebraniem Twoich danych w tych celach, podstawa przetwarzania będzie twoja zgoda.
Chroń naszą usługęChroń witrynę internetową i Twoje konto przed incydentami bezpieczeństwa Wysyłanie Ci wiadomości dotyczących usług, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa i powiadomień dotyczących konta Utrzymanie bezpieczeństwa naszych obiektów Prowadzenie dziennika działań związanych z korzystaniem z witrynyPrzetwarzanie to jest konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez GRAMTAX. GRAMTAX uważa, że ma uzasadniony interes w ochronie swoich Usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości swoich operacji handlowych, utrzymania dobrych relacji z użytkownikami oraz w pewnych sytuacjach, aby spełnić obowiązek powiadomienia prawnego.
Spersonalizuj swoje doświadczenie i zaoferuj Ci nasze usługi lub usługi stron trzecichPrzetwarzanie to jest konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez GRAMTAX. GRAMTAX uważa, że ma uzasadniony interes w ochronie swoich Usług w celu poprawy komfortu przeglądania poprzez personalizację naszej strony internetowej lub innych aplikacji, z których możesz korzystać w celu promowania korzystania z naszych Usług i udostępniania Ci treści promocyjnych zgodnie z z Twoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji, aby wysyłać Ci powiadomienia promocyjne dotyczące naszych produktów i usług, naszej komunikacji marketingowej i naszego biuletynu, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji usług stron trzecichGdy prawo nam na to pozwala, przetwarzanie to jest konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez GRAMTAX. GRAMTAX uważa, że ma uzasadniony interes w zapewnieniu, że jego użytkownicy są na bieżąco informowani o naszych produktach i usługach, ponieważ pomaga nam to prowadzić działalność biznesową i rozwijać działalność. Twoja zgoda przed wysłaniem Ci tych informacji lub zebraniem Twoich dane w tych celach, podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda.
Przestrzegaj zobowiązań prawnychProwadzić rejestr działań związanych z korzystaniem z witryny Wysyłać informacje o zmianach w naszej polityce prywatności Aby spełnić obowiązek prawny, nakaz sądowy, wykonać nasze działania prawne lub bronić się przed działaniami prawnymi Spełniać różne wymogi prawneZabiegi te są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, ochrony konsumentów lub obowiązku prawnego związanego z usługą.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

GRAMTAX działa na całym świecie. Twoje Dane Osobowe mogą zatem zostać przesłane do przechowywania i wykorzystania w krajach, w których GRAMTAX oraz nasi afilianci i partnerzy działają, na co wyrażasz zgodę korzystając z naszych Usług.

Aby ułatwić nasze globalne operacje, możemy przekazywać informacje międzynarodowo i umożliwiać dostęp do takich informacji z krajów, w których działają podmioty stowarzyszone GRAMTAX w celach opisanych w niniejszej polityce. GRAMTAX przekaże informacje na arenie międzynarodowej, aby osiągnąć cele wymienione powyżej.

Dane osobowe, które nam przekazujesz, są przeznaczone wyłącznie do użytku osób upoważnionych przez GRAMTAX. Użytkownik jest informowany, że Dane Osobowe mogą być przekazywane naszym usługodawcom i partnerom. Przekazywanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą polityką poufności, która jest uregulowana standardowymi klauzulami umownymi, które gwarantują wystarczający poziom ochrony prywatności i praw podstawowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kiedy udostępniamy informacje o Tobie w ramach i pomiędzy oddziałami GRAMTAX na całym świecie lub z zewnętrznymi dostawcami i partnerami, stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu ochrony przekazywania informacji, które zbieramy od Europejskiego Urzędu Gospodarczego Obszar lub inny wymagany mechanizm.

Użytkownik zostaje poinformowany, że GRAMTAX może ujawnić Twoje informacje, w tym Twoje dane osobowe, sądom, organom rządowym lub organom ścigania lub upoważnionym stronom trzecim, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowym aspektem całościowego rozwiązania IT GRAMTAX. Kontrole i środki bezpieczeństwa danych są stosowane w całej firmie i są zintegrowane z procesami i procedurami stosowanymi w codziennej działalności. Do zarządzania i ochrony dostępu do zasobów i danych systemu GRAMTAX stosuje się kilka metod.

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w świetle celów, dla których zostały pozyskane, jak wskazano powyżej. W szczególności będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania naszej relacji biznesowej, w szczególności jeśli posiadasz aktywne konto w serwisie. Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to zgodne z prawem (np. w odniesieniu do stosowania warunków użytkowania, obowiązujących okresów przedawnienia, sporów lub dochodzeń). Ponadto będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe przez 3 lata od zakończenia naszej relacji z Tobą lub od ostatniego kontaktu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działań marketingowych.

DOSTĘP I KONTROLA SWOICH DANYCH

W zależności od stosunku umownego możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe w imieniu konkretnego klienta w celu świadczenia usług, do których ten klient nas zlecił, zgodnie z naszą umową z tym klientem. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przechowujemy jako usługodawca dla konkretnego klienta, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z tym klientem.

W przypadku przetwarzania danych, gdy GRAMTAX działa jako administrator danych na mocy RODO lub jako dostawca usług na mocy CCPA lub innej równoważnej jakości określonej przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, użytkownicy mają również prawo do żądania dostępu, sprostowania i/lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących. Jak również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia swoich danych osobowych jemu lub osobie trzeciej w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zwróć uwagę, że gdy polegamy na zgodzie na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, odznaczając pole lub wskazując swój wybór na swoim koncie lub wysyłając swoją prośbę do GRAMTAX. Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Masz prawo przekazać nam instrukcje dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

Użytkownicy mogą realizować swoje prawa, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie www.gramtax.fr .

Dla mieszkańców Europy i Świata
Inspektor ochrony danych GRAMTAX Francja

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań w związku z Twoją prośbą. Zastrzegamy sobie również prawo do naliczenia opłaty lub odrzucenia Twojego żądania, jeśli jest to dozwolone przez prawo, na przykład, jeśli Twoje żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze lub innym urządzeniu mobilnym), gdy odwiedza on nasz Serwis. Zapisywane są one w używanej przeglądarce internetowej. Cookies zawierają informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika (w tym adres IP), ale nie identyfikują ich osobiście. Przeglądarka odsyła te pliki cookie z powrotem do witryny, gdy użytkownik ponownie łączy się z witryną, aby przeglądarka mogła rozpoznać komputer użytkownika lub dowolne inne urządzenie mobilne, spersonalizować i ułatwić nawigację w witrynie. Pliki cookie mogą być odczytywane i/lub modyfikowane tylko przez ich wystawcę.

Pliki cookie używane przez GRAMTAX (zwane dalej „ciasteczkami”)

Gdy Użytkownik łączy się ze Stroną, GRAMTAX może, według uznania Użytkownika, zainstalować kilka rodzajów plików cookie na terminalu używanym przez Użytkownika, aby rozpoznał używaną przeglądarkę przez okres ważności danych plików cookie. Używamy plików cookie, aby spersonalizować przeglądanie w Witrynie.

GRAMTAX tworzy pliki cookie dla:

Użytkownicy mogą usuwać pliki cookie dotyczące ulepszania usług, a także dotyczące personalizacji doświadczenia. Nie są one niezbędne do korzystania z Serwisu.

Pliki cookie używane przez GRAMTAX są wymienione poniżej:

1. W celu doskonalenia usług opartych na pomiarach oglądalności:

Usługi te mogą również wykorzystywać pliki cookie do własnych celów. W takim przypadku na ich instalację wymagana będzie wyraźna zgoda.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób te usługi wykorzystują pliki cookie i jak je odrzucić, zapoznaj się z ich polityką prywatności:

Usługi te mogą również wykorzystywać pliki cookie do własnych celów. W takim przypadku na ich instalację wymagana będzie wyraźna zgoda.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób te usługi wykorzystują pliki cookie i jak je odrzucić, zapoznaj się z ich polityką prywatności:

Klikając „Akceptuję” w banerze plików cookie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tych plików cookie. Jeśli zdecydujesz się na wybór plików cookies, skorzystaj z ustawień opisanych poniżej.

Należy pamiętać, że korzystanie z reklamowych plików cookie tworzonych przez osoby trzecie nie jest objęte naszą polityką prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z politykami prywatności wspomnianych stron trzecich.

Każda zastosowana konfiguracja może zmienić przeglądanie Internetu i warunki dostępu do niektórych usług wymagających użycia plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić i zmodyfikować swoje preferencje dotyczące plików cookie, korzystając z opisanych poniżej środków.

W przypadku plików cookie http możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej tak, aby były one zapisywane na urządzeniu końcowym lub przeciwnie, odrzucane, systematycznie lub zgodnie z ich pochodzeniem. Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby regularnie oferowała akceptację lub nie akceptowanie plików cookie, zanim pliki cookie zostaną zapisane na urządzeniu końcowym.

Jeżeli Użytkownik odmówi zapisywania plików cookies lub usunie te, które są zapisane, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z pewnej liczby funkcji, które są jednak niezbędne do przeglądania Serwisu.

Konfiguracja plików cookies różni się w zależności od przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce, Użytkownicy muszą przejść do menu „Pomoc” i zobaczyć, jak zmienić te ustawienia.

Jeśli wyraził zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim terminalu, będą one tymczasowo przechowywane w wydzielonej przestrzeni na swoim terminalu przez okres 13 miesięcy.

W przeglądarce Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Dla Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Dla Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=pl&answer=95647

Dla Firefoksa™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer %20et% 20d %C3% A9sactiver %20les% cookie

Dla Opery™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

W przypadku Google Analytics, aby wyłączyć pliki cookie związane z tym narzędziem, musisz koniecznie przejść przez ten link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr .

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Niniejsza polityka prywatności stanowi całość porozumienia pomiędzy GRAMTAX a Użytkownikiem. Ma ona pierwszeństwo i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub aktualne umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego samego tematu i ma pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z innymi warunkami.

Niniejsza polityka prywatności jest sporządzona w kilku językach. W przypadku konfliktu interpretacji obowiązuje wersja francuska.

W przypadku konfliktu dotyczącego ważności, interpretacji i/lub stosowania polityki prywatności, GRAMTAX i Użytkownik zgadzają się spotkać w celu znalezienia polubownego rozwiązania ich konfliktu.

W przypadku, gdy strony nie dojdą do polubownego porozumienia, wszelkie działania dotyczące interpretacji, ważności i/lub stosowania polityki poufności będą podlegać jurysdykcji sądów paryskich, w tym w przypadku wielu wnioskodawców lub działań przez osobę trzecią, której celem jest uzyskanie środka nadzwyczajnego lub ochronnego.