GRAM TAX & PETROLEUM SASU : Société Anonyme cu consiliu de administrație și consiliu de supraveghere, cu un capital de 500,00 euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Perpignan sub numărul 835 308 263, denumit în continuare „ GRAMTAX

Sediul central :

12 rue de la Mairie 66510 ST Hippolyte Franța Telefon : + 33 (0) 7 88 36 58 19 a lua legatura : sipsi@consultant.com

Gazdă site-ului :

SAS LAUREATECH
Adresa: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Franta
Telefon: 04 22 54 25 06
E-mail: contact@laureatech.fr
SAS cu un capital de 4000 €
SIRET: 89170000700018
Director de publicație: Laurent Auvray

Termeni de utilizare

Definiții

„Filiale” înseamnă orice entitate existentă sau viitoare care, direct sau indirect, controlează, este controlată sau se află sub controlul comun al GRAMTAX.

„Date cu caracter personal” înseamnă date cu caracter personal așa cum sunt definite în reglementările europene completate de noastre Politica de Confidențialitate.

„Utilizator(i)” sau „Tu” și „Dvs.” se referă la orice persoană care se conectează la acest site web, indiferent dacă se identifică sau nu.

„Noi” sau „Nostru” se referă la GRAMTAX.

„Termeni de utilizare” înseamnă condițiile care guvernează accesul și utilizarea site-ului web.

„Site web” desemnează acest site web accesibil de la adresa https://www.gramtax.fr/

Preambul

GRAMTAX a decis să publice, să administreze și să facă accesibil acest site web.

Accesul la Site este supus respectării Termenilor de utilizare.

Accesul și utilizarea site-ului web implică acceptarea Termenilor de utilizare. Condițiile de utilizare care se aplică sunt cele în vigoare atunci când Utilizatorul se conectează la Site. GRAMTAX este liberă să modifice toate sau o parte din Termenii de utilizare în orice moment, implicând orice adăugare, modificare sau ștergere. Se presupune că aceste modificări au fost aduse la cunoștința Utilizatorilor prin simpla postare online. Cu toate acestea, în cazul unei modificări a Termenilor de utilizare considerată substanțială de către persoana responsabilă cu publicarea, aceasta din urmă poate decide să notifice Utilizatorul prin e-mail cu privire la modificările menționate. În toate cazurile, odată online, condițiile de utilizare sunt considerate a fi acceptate fără rezerve de către Utilizator din cauza accesului acestuia la Website. În consecință, Utilizatorul este invitat să se refere la Termenii de utilizare la fiecare conexiune pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune online.

Scopul site-ului

Scopul principal al Site-ului este de a oferi Utilizatorilor informații despre GRAMTAX, precum și despre activitățile lor respective.

Acces la site

Oricine poate avea acces la Site.

GRAMTAX își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, restricționa sau întrerupe accesul la tot sau la o parte a site-ului web, inclusiv accesul la conținutul și serviciile acestuia, fără notificare prealabilă.

Orice echipament pe care Utilizatorul îl folosește pentru a se conecta la Site trebuie să respecte în orice moment legile și reglementările în vigoare la conectare. În cazul unei întreruperi a Site-ului, din cauza echipamentului unui Utilizator, acesta trebuie să deconecteze imediat echipamentul respectiv.

În plus, orice Utilizator al Site-ului este conectat folosind echipamente recente și echipat cu un sistem antivirus, precum și cu un browser de internet de ultimă generație. În plus, acesta se obligă să nu folosească Site-ul pentru a transmite sau stoca programe rău intenționate (de exemplu și fără limitare, viruși, troieni, scripturi sau alte programe cu intenție rău intenționată) și nici să întrerupă sau să interfereze în funcționarea normală a Site-ului.

Proprietate intelectuală

Site-ul web, precum și toate elementele sale constitutive (inclusiv, fără a se limita la know-how, mărci, secrete comerciale, texte, prezentări, tutoriale, videoclipuri, fotografii, documente descărcabile, logo-uri sau altele) și materialele aferente sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală. (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, dreptul sui generis al producătorului bazei de date, nume de domenii, mărci comerciale, logo-uri sau altele) precum și drepturile adiacente ale GRAMTAX și/sau editorilor care au acordat licențe de operare GRAMTAX.

Cu excepția cazului unei autorizații prealabile scrise din partea GRAMTAX, Utilizatorul nu va opera sau modifica, reproduce, partaja, edita, traduce, adapta, descărca sau publica tot sau o parte a Site-ului și/sau a elementelor acestuia constitutive, sub nicio formă, din orice mijloace media și din orice motiv (comercial, promoțional sau de altă natură)

Nerespectarea acestor obligații poate constitui un act de încălcare și/sau un act de concurență neloială sau parazitism care poate duce la acțiune civilă sau penală împotriva Utilizatorului.

GRAMTAX își propune să vă ofere un serviciu de înaltă calitate. În această perspectivă, GRAMTAX lucrează pentru a-și îmbunătăți serviciile, bazându-se pe utilizarea site-ului.

Confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal

GRAMTAX va lua toate măsurile administrative, organizatorice și tehnice necesare conform legislației și bunelor practici de piață pentru protecția și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Toate detaliile referitoare la utilizarea datelor dumneavoastră sunt specificate în Politica de confidențialitate.

GRAMTAX nu va dezvălui datele dumneavoastră, cu excepția obligației legale sau a permisiunii scrise din partea dumneavoastră și nu va transmite datele dumneavoastră și se obligă să nu le comunice unor terți, inclusiv Filialelor Grupului său, precum și entităților care, direct sau indirect, controlează, sunt controlate sau se află sub controlul comun al GRAMTAX.

Recunoașteți că știți că site-ul web este găzduit de gazda noastră. Nu garantăm că acest serviciu de găzduire va fi neîntrerupt, complet sigur sau fără erori. Acceptați faptul că folosim o gazdă externă și că, ca atare, nu putem controla acțiunile acestei gazde. Acceptând acești Termeni și condiții, sunteți de acord cu termenii și condițiile gazdei, care pot fi găsite pe site-ul gazdei. În pofida celorlalte prevederi ale Termenilor de utilizare și în limitele legii aplicabile, recunoașteți că nu putem fi responsabili pentru actele sau omisiunile gazdei.

Link-uri hipertext

Site-ul poate conține link-uri hypertext către site-uri web ale terților care nu aparțin și nu se află sub controlul GRAMTAX.

GRAMTAX nu garantează în nici un fel conținutul găsit pe orice Website la care Utilizatorul ar putea fi accesat prin navigarea de pe Site-ul nostru. Atunci când Utilizatorul se conectează la un site web al unei terțe părți, o face pe propriul risc și risc și recunoaște că GRAMTAX nu este responsabil pentru conținutul, reclamele, produsele sau orice alt element găsit pe site-urile terțelor menționate. . Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că GRAMTAX nu este în niciun fel responsabil și nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune care ar putea rezulta din utilizarea unui site web al unei terțe părți. Referințele la companii terțe și site-urile lor web nu sunt în niciun caz recomandări și sunt date doar în scop informativ.

De asemenea, in ceea ce priveste site-urile la care se refera respectivele link-uri hipertext, GRAMTAX nu poate fi facuta responsabila pentru conditiile de acces ale acestora, serviciile oferite acolo, continutul acestora si/sau elementele prezente in acestea, actualizările care se fac acolo sau orice alta actiune efectuata asupra aceste site-uri web. Dacă decideți să utilizați un hyperlink către un site web al unei terțe părți, faceți acest lucru pe propriul risc. Când utilizați un site web al unei terțe părți, vi se va cere să respectați Termenii de utilizare ai acestor site-uri web.

Responsabilitate

În ciuda tuturor eforturilor GRAMTAX în implementarea și întreținerea site-ului web, erorile, inexactitățile sau omisiunile pot fi în continuare prezente. În limitele autorizate de legea franceză, GRAMTAX respinge și exclude toate garanțiile, termenii, condițiile și reprezentările rezultate din legea aplicabilă Site-ului. Mai mult, GRAMTAX nu garantează că site-ul web nu conține erori și că platforma nu va fi coruptă de un virus sau de orice altă componentă, sau că erorile și defectele vor fi corectate. Utilizatorul trebuie să-și ia propriile măsuri de precauție în acest sens.

Persoanele care se identifică pe Site sunt responsabile pentru orice utilizare a contului lor (inclusiv numele de utilizator și parola), precum și adresa lor de e-mail. Utilizatorii cu un cont sunt singurii responsabili pentru securitatea parolei lor și trebuie să considere aceste informații confidențiale. În cazul în care Utilizatorul suspectează că o terță parte îi cunoaște sau folosește numele de utilizator sau parola, acesta trebuie să informeze imediat GRAMTAX la următoarea adresă: ticpe@gramtax.fr . GRAMTAX își rezervă dreptul de a dezactiva numele de utilizator sau parola, fie că este aleasă de dumneavoastră sau alocată de GRAMTAX, în orice moment, dacă putem considera în mod legitim că nu ați respectat prevederile stabilite în Condițiile de utilizare.

GRAMTAX va depune toate eforturile pentru a asigura accesul la Site. Cu toate acestea, conexiunea poate fi instabilă sau poate suferi căderi, mai ales în timpul întreținerii. GRAMTAX nu poate fi făcută în niciun fel responsabilă pentru indisponibilitatea site-ului web și pentru consecințele care ar rezulta din aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profituri, pierderea cifrei de afaceri, pierderea economiilor, pierderea norocului, pierderea datelor sau deteriorarea reputatie.

GRAMTAX nu oferă nicio garanție privind întreruperile, riscurile sau defecțiunile conexiunii, excesul de conectare la Site, intruziunea neautorizată în Site de către terți și prezența virușilor pe Website. GRAMTAX nu poate fi făcută în niciun fel responsabilă pentru utilizarea site-ului său web și pentru consecințele care ar rezulta din aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profituri, pierderea cifrei de afaceri, pierderea economiilor, pierderea oportunității, pierderea datelor sau deteriorarea. la reputație.

Drept aplicabil

Termenii de utilizare se supun legii franceze. Acești Termeni de utilizare constituie întregul acord dintre GRAMTAX și Utilizator. Ele prevalează și înlocuiesc orice acord anterior sau încă în vigoare, scris sau oral, referitor la același subiect, și prevalează în caz de conflict cu alte condiții.

Termenii de utilizare sunt redactați în mai multe limbi. În cazul unui conflict de interpretare, versiunea franceză prevalează. În cazul unui conflict privind valabilitatea, interpretarea și/sau aplicarea Termenilor de utilizare, GRAMTAX și Utilizatorul sunt de acord să se întâlnească pentru a căuta o soluție pe cale amiabilă a conflictului lor.

În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord pe cale amiabilă, orice acțiune privind interpretarea, valabilitatea și/sau aplicarea Termenilor de utilizare, va fi supusă jurisdicției instanțelor din Paris, inclusiv în cazul mai multor solicitanți sau acțiunea unui terț menită să obțină o măsură de urgență sau de protecție.

credite

Site-ul a fost dezvoltat de:

SAS LAUREATECH
Adresa: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Franta
Telefon: 04 22 54 25 06
E-mail: contact@laureatech.fr
SAS cu un capital de 4000 €
SIRET: 89170000700018
Director de publicație: Laurent Auvray

Imagini și ilustrații

Fotografie:

SAS LAUREATECH
Adresa: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Franta
Telefon: 04 22 54 25 06
E-mail: contact@laureatech.fr
SAS cu un capital de 4000 €
SIRET: 89170000700018
Director de publicație: Laurent Auvray

Tehnologii folosite

Site-ul web folosește tehnologia Adobe Acrobat Reader.

Unele documente sunt accesibile în format PDF.