GRAM TAX & PETROLEUM SASU : „Société Anonyme“ su valdyba ir stebėtojų taryba, kurios kapitalas yra 500,00 EUR, įregistruotas Perpignan prekybos ir įmonių registre numeriu 835 308 263, toliau „ GRAMTAX

Pagrindinė buveinė : 12 rue de la Mairie 66510 ST Hippolyte Prancūzija.

Svetainės šeimininkas :

GRAM TAX & PETROLEUM SAS, įregistruotas Perpignan prekybos ir įmonių registre numeriu 835 308 263

Naudojimo sąlygos

Apibrėžimai

„Dukterinės įmonės“ reiškia bet kurį esamą ar būsimą subjektą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, yra kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas GRAMTAX.

„Asmens duomenys“ reiškia asmens duomenis, kaip apibrėžta Europos reglamentuose, papildytuose mūsų Privatumo politika.

„Vartotojas (-ai)“ arba „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia bet kurį asmenį, prisijungiantį prie šios svetainės, nesvarbu, ar jis identifikuoja save, ar ne.

„Mes“ arba „Mūsų“ reiškia GRAMTAX.

„Naudojimo sąlygos“ reiškia sąlygas, reglamentuojančias jūsų prieigą ir naudojimąsi svetaine.

„Svetainė“ žymi šią svetainę, prieinamą iš adreso https://www.gramtax.fr/

Preambulė

GRAMTAX nusprendė paskelbti, administruoti ir padaryti šią svetainę prieinamą.

Prieiga prie svetainės priklauso nuo naudojimo sąlygų.

Prieiga prie svetainės ir jos naudojimas reiškia sutikimą su naudojimo sąlygomis. Taikomos Naudojimo sąlygos, galiojančios Vartotojui prisijungus prie Svetainės. „GRAMTAX“ gali bet kuriuo metu keisti visas ar dalį Naudojimo sąlygų, įskaitant papildymus, pakeitimus ar ištrynimus. Manoma, kad į šiuos pakeitimus buvo atkreiptas vartotojų dėmesys tiesiog juos paskelbus internete. Tačiau pakeitus Naudojimo sąlygas, kurias asmuo, atsakingas už publikaciją, laiko esminiu, pastarasis gali nuspręsti apie šiuos pakeitimus pranešti Vartotojui el. Visais atvejais, prisijungus prie interneto, laikoma, kad naudotojo sąlygos buvo priimtos be išankstinio Vartotojo leidimo dėl jo prieigos prie Svetainės. Todėl vartotojas raginamas kiekvienu ryšiu susipažinti su naudojimo sąlygomis, kad žinotų apie naujausią versiją internete.

Svetainės paskirtis

Pagrindinis svetainės tikslas yra suteikti vartotojams informaciją apie GRAMTAX ir jų veiklą.

Prieiga prie svetainės

Kiekvienas gali turėti prieigą prie Svetainės.

GRAMTAX pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti, sustabdyti, apriboti ar nutraukti prieigą prie visos ar dalies svetainės, įskaitant prieigą prie jos turinio ir paslaugų.

Bet kokia įranga, kurią naudotojas naudoja prisijungdamas prie svetainės, visada turi atitikti galiojančius įstatymus ir taisykles prisijungiant. Sutrikus Svetainei dėl Vartotojo įrangos, jis privalo nedelsdamas atjungti minėtą įrangą.

Be to, bet kuris svetainės vartotojas yra prijungtas naudojant naujausią įrangą ir aprūpintas antivirusine sistema bei naujausios kartos interneto naršykle. Be to, jis įsipareigoja nenaudoti Svetainės kenkėjiškoms programoms (pvz., Ir be apribojimų, virusams, Trojos arkliams, scenarijams ar kitoms programoms su kenkėjišku tikslu) perduoti ar saugoti, taip pat netrukdyti ar trukdyti normaliam Svetainės veikimui.

Intelektinė nuosavybė

Tinklalapis, taip pat visi jo elementai (įskaitant, bet neapsiribojant, know-how, prekės ženklai, komercinės paslaptys, tekstai, pristatymai, vadovėliai, vaizdo įrašai, nuotraukos, atsisiunčiami dokumentai, logotipai ar kita) ir susijusi medžiaga yra apsaugoti intelektinės nuosavybės teisėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, duomenų bazės gamintojo sui generis teisę, domenų pavadinimus, prekių ženklus, logotipus ar kitus), taip pat gretutines GRAMTAX ir (arba) leidėjų, išdavusių GRAMTAX veiklos licencijas, teises.

Išskyrus išankstinį raštišką GRAMTAX leidimą, Vartotojas nenaudos, nekeis, neatgamins, nesidalins, redaguos, nevers, nepritaikys, neatsisiųs ir neskelbs visos svetainės ar jos dalių arba bet kurios jos formos. iš bet kokios žiniasklaidos ir dėl bet kokios priežasties (komercinės, reklaminės ar kitos)

Šių įsipareigojimų nesilaikymas gali būti pažeidimo aktas ir (arba) nesąžiningos konkurencijos ar parazitavimo veiksmas, dėl kurio Vartotojui gali būti pareikšti civiliniai ar baudžiamieji veiksmai.

GRAMTAX tikslas yra suteikti jums aukštos kokybės paslaugas. Šiuo požiūriu GRAMTAX stengiasi tobulinti savo paslaugas, remdamasis svetainės naudojimu.

Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir apsauga

GRAMTAX imsis visų būtinų administracinių, organizacinių ir techninių priemonių, kurių reikalauja teisės aktai ir gera rinkos praktika, siekiant apsaugoti ir apsaugoti jūsų asmens duomenis. Visa informacija, susijusi su jūsų duomenų naudojimu, nurodyta Privatumo politikoje.

„GRAMTAX“ neatskleis jūsų duomenų, išskyrus jūsų teisinius įsipareigojimus ar raštišką leidimą, ir neperduos jūsų duomenų ir įsipareigoja jų neperduoti trečiosioms šalims, įskaitant jos grupės dukterines įmones, taip pat subjektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, yra kontroliuojami arba yra bendrai kontroliuojami GRAMTAX.

Jūs pripažįstate, kad žinote, kad svetainę priglobia mūsų šeimininkas. Mes negarantuojame, kad ši prieglobos paslauga bus nepertraukiama, visiškai saugi ar be klaidų. Jūs sutinkate su tuo, kad mes naudojame išorinį prieglobą ir todėl negalime kontroliuoti šio kompiuterio veiksmų. Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, sutinkate su šeimininko paslaugų teikimo sąlygomis, kurias galite rasti priimančiosios svetainėje. Nepaisant kitų Naudojimo sąlygų nuostatų ir laikantis galiojančių įstatymų, jūs pripažįstate, kad mes negalime būti atsakingi už šeimininko veiksmus ar neveikimą.

Hiperteksto nuorodos

Svetainėje gali būti hiperteksto nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso GRAMTAX ir jos nekontroliuoja.

GRAMTAX jokiu būdu negarantuoja bet kurioje svetainėje esančio turinio, prie kurio Vartotojas galėjo prisijungti naršydamas mūsų svetainėje. Kai Vartotojas prisijungia prie trečiosios šalies svetainės, jis tai daro savo rizika ir rizika ir pripažįsta, kad GRAMTAX neatsako už turinį, reklamą, produktus ar bet kurį kitą elementą, esantį minėtose trečiųjų šalių svetainėse. Vartotojas taip pat pripažįsta, kad GRAMTAX jokiu būdu nėra atsakingas ir negali būti atsakingas už žalą, kurią gali sukelti trečiųjų šalių svetainių naudojimas. Nuorodos į trečiųjų šalių įmones ir jų svetaines jokiu būdu nėra rekomendacijos ir pateikiamos tik informaciniais tikslais.

Be to, dėl svetainių, į kurias nurodytos minėtos hiperteksto nuorodos, GRAMTAX negali būti laikoma atsakinga už jų prieigos sąlygas, ten siūlomas paslaugas, jų turinį ir (arba) joje esančius elementus, ten padarytus atnaujinimus ar bet kokius kitus veiksmus, atliktus šias svetaines. Jei nuspręsite naudoti hipersaitą į trečiosios šalies svetainę, tai darysite savo rizika. Naudodamiesi trečiosios šalies svetaine, turėsite laikytis tokių svetainių naudojimo sąlygų.

Atsakomybė

Nepaisant visų GRAMTAX pastangų diegiant ir prižiūrint svetainę, vis tiek gali būti klaidų, netikslumų ar praleidimų. Neviršydama Prancūzijos įstatymų leidžiamų ribų, GRAMTAX atmeta ir atmeta visas garantijas, sąlygas ir pareiškimus, kylančius iš Svetainei taikomos teisės. Be to, GRAMTAX negarantuoja, kad Svetainėje nėra klaidų ir kad platforma nebus sugadinta virusų ar kitų komponentų, ar klaidos ir defektai bus ištaisyti. Vartotojas turi imtis savo atsargumo priemonių šiuo klausimu.

Asmenys, identifikuojantys save svetainėje, yra atsakingi už bet kokį naudojimąsi savo paskyra (įskaitant vartotojo vardą ir slaptažodį) bei el. Pašto adresą. Vartotojai, turintys paskyrą, yra visiškai atsakingi už savo slaptažodžio saugumą ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia. Jei vartotojas įtaria, kad trečioji šalis žino arba naudoja jo vartotojo vardą ar slaptažodį, jis turi nedelsdamas apie tai pranešti GRAMTAX šiuo adresu: ticpe@gramtax.fr . „GRAMTAX“ pasilieka teisę bet kuriuo metu išjungti vartotojo vardą ar slaptažodį, nesvarbu, ar tai pasirinkote, ar „GRAMTAX“, jei galime teisėtai manyti, kad nesilaikėte naudojimo sąlygų.

GRAMTAX dės visas pastangas, kad užtikrintų prieigą prie svetainės. Tačiau ryšys gali būti nestabilus arba nukristi, ypač priežiūros metu. „GRAMTAX“ jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už svetainės nepasiekiamumą ir dėl to atsirandančias pasekmes, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno praradimą, apyvartos praradimą, santaupų praradimą, sėkmės praradimą, duomenų praradimą ar sugadinimą. reputaciją.

GRAMTAX nesuteikia jokių garantijų dėl ryšio nutraukimo, rizikos ar sutrikimų, perteklinio prisijungimo prie svetainės, trečiųjų šalių neteisėto įsiskverbimo į svetainę ir virusų buvimo svetainėje. „GRAMTAX“ jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už naudojimąsi savo svetaine ir dėl to kylančias pasekmes, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno praradimą, apyvartos praradimą, santaupų praradimą, galimybių praradimą, duomenų praradimą ar sugadinimą. reputaciją.

Taikoma teisė

Naudojimo sąlygoms taikomi Prancūzijos įstatymai. Šios Naudojimo sąlygos sudaro visą sutartį tarp GRAMTAX ir Vartotojo. Jie yra svarbesni ir pakeičia bet kokį ankstesnį ar vis dar galiojantį rašytinį ar žodinį susitarimą, susijusį su ta pačia tema, ir yra svarbūs, jei prieštarauja kitoms sąlygoms.

Naudojimo sąlygos parengtos keliomis kalbomis. Kilus aiškinimo konfliktui, pirmenybė teikiama prancūzų kalbai. Kilus nesutarimams dėl Naudojimosi sąlygų galiojimo, aiškinimo ir (arba) taikymo, GRAMTAX ir Vartotojas susitaria susitikti, kad ieškotų taikaus konflikto sprendimo.

Jei šalims nepavyks susitarti taikiai, bet kokiems veiksmams, susijusiems su Naudojimo sąlygų aiškinimu, galiojimu ir (arba) taikymu, priklausys Paryžiaus teismų jurisdikcija, įskaitant kelis pareiškėjus arba trečiosios šalies veiksmai, skirti skubiai ar apsaugos priemonei gauti.

Kreditai

Svetainę sukūrė:

SAS LAUREATECH
Adresas: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Prancūzija
Telefonas: 04 22 54 25 06
Paštas: contact@laureatech.fr
SAS su 4000 € kapitalu
SIRET: 89170000700018
Leidinio direktorius: Laurent Auvray

Vaizdai ir iliustracijos

Fotografija:

SAS LAUREATECH

Naudotos technologijos

Svetainėje naudojama „Adobe Acrobat Reader“ technologija.

Kai kurie dokumentai yra prieinami PDF formatu.